Rozdrabnianie i mieszanie

Korzyści płynące z produkcji własnych mieszanek paszowych:

  • własne receptury
  • ujednolicona  jakość
  • dostępność
  • zredukowanie kosztów transportu

Oferujemy optymalne rozwiązanie dla Ciebie!